Design4W3
info@design4w3.nl
Polstraat 67F12
7411 KX Deventer
KvK V&T 08124369

 

Quality Last Longer

Degelijk Webdesign en High Quality Web Hosting

One Stop Web Services

 


Web Mastering

Moet Dat Nou?

Ja, dat is beslist noodzakelijk. Dat zal u duidelijk worden wanneer we samen in de eerste fase, Web Drafting, hebben vastgelegd wat het doel is wat u met de website beoogt. Dan zal het u duidelijk worden dat een website onderhouden moet worden. Er kan gekozen worden voor Web Mastering op verschillende niveaus.

Hierbij gaat het niet alleen om technisch onderhoud maar kan het ook gaan om wijzigingen in uw product samenstelling of anderszins. Een aantal voorbeelden staan verder naar onderen op deze pagina.

Als de bezoekers ontdekken dat u de site actueel houdt en regelmatig van nieuwe (opgefriste) informatie voorziet dan komen deze bezoekers terug.

Naast het noodzakelijke onderhoud is het ook nodig dat de promotie van de website voortdurend op peil wordt gehouden. Hiertoe moeten u en wij alert blijven en alle mogelijke kanalen gebruiken. Vanaf service niveau 4 Frequent zullen we samen een Web Promotie Plan samenstellen.

Design4W3 zal u voorzien van handige tips en voortdurend een klankboord zijn voor uw eigen ideeën.

Web Mastering Contracten

Niveau Omschrijving
 1  Minimum

Er zullen geen onderhouds werkzaamheden aan uw website worden uitgevoerd. Indien gekozen is om de hosting te laten verzorgen door Design4W3 zullen natuurlijk wel de technische activiteiten worden uitgevoerd om de beschikbaarheid van uw site te waarborgen.

 2  Basis

Slechts het absoluut noodzakelijke onderhoud om uw website enigszins actueel te houden. Gemiddeld ongeveer 4 uur per jaar.

 3  Basis Plus

Er zal onderhoud aan uw website worden uitgevoerd zodat deze actueel blijft en er is ook ruimte om een kleine aanpassing te laten uitvoeren. Onder een kleine aanpassing wordt verstaan het veranderen of toevoegen van een nieuwe (tekst) pagina. Gemiddeld zal ongeveer 8 uur per jaar aan uw website worden besteed.
Design4W3 geeft het advies aan zijn nieuwe klanten om een Basis Plus Web Mastering contract af te sluiten.

 4  Frequent

Beperkt tot een maandelijkse eenvoudige aanpassing en een jaarlijkse opfrissing van uw website. Gemiddeld ongeveer 20 uur per jaar (maandelijks 1 uur en jaarlijks 8 uur). Een voorbeeld van een maandelijkse eenvoudige aanpassing is de aanpassing van een tekstpagina waarvoor uzelf de tekst aanlevert in een e-mail.

 5  Project
€ *1

Van deze aanbieding kan gebruik worden gemaakt indien u onderhoud en/of een opfrissing van de site wilt en de werkzaamheden zijn additioneel aan het afgesloten Web Mastering niveau. De kosten worden op basis van een project uurprijs bepaald.

Alle prijzen zijn exclusief btw.

*1 Project prijzen (excl. btw) zijn als volgt:

  • € 47,- Eenvoudige HTML coderingen.
  • € 56,- Menu structuren, dynamische aspecten en opzetten van de website.
  • € 65,- Adviezen en analyse van bestaande webiste's.

Voorbeelden Van Aanpassingen

Type

Permanent

Kenmerk

Bereikbaarheid

Omschrijving

Doordat er een aanpassing in de infrastructuur plaatsvindt is de bereikbaarheid van uw vestiging veranderd. Hiertoe moet er tekst worden aangepast en de grafische weergave van de situatie schets worden aangepast.

Kosten Indicatie

1 uur

Type

Tijdelijk (dus 2 aanpassingen)

Kenmerk

Werkzaamheden

Omschrijving

Stel dat de gemeente besluit om een belangrijke verkeersader in uw woonplaats eens grondig aan te pakken. Meestal is hierover bij uzelf wel voldoende informatie (ruim) voor de aanvang van de werkzaamheden bekend. Waarom dit dan niet op de website opnemen en aangeven wat het voor de bereikbaarheid van uw bedrijf betekent (aanpassing situatie schets en tekst). Het kan een hoop irritatie voorkomen bij uw bezoekers. Bedenk ook dat u via andere media kanalen potentiële klanten naar uw website kunt verwijzen en dan tegelijk een stukje promotie van uw producten kunt verwezenlijken. Ook zou een link kunnen worden opgenomen naar een (web) publicatie van uw gemeente aangaande de werkzaamheden.

Kosten Indicatie

1½ uur

Type

Permanent

Kenmerk

Eenvoudige tekst aanpassing

Omschrijving

Er moet een aanpassing komen van een product beschrijving of u besluit dat er een stukje tekst van uw website moet worden aangepast.

Kosten Indicatie

¼ tot ½ uur

Type

Permanent

Kenmerk

Toevoeging foto

Omschrijving

Er is een verandering in uw vaste team van (winkel) personeel ontstaan en omdat u een overzicht van ieder personeelslid op de website heeft opgenomen moet er een foto worden gemaakt en deze samen met een korte beschrijving worden toegevoegd aan de website. Het voorstellen van uw (winkel) personeel op de website resulteert in verlaging van de drempel om uw winkel te bezoeken, geeft een sterkere klantenbinding, en tenslotte, zal resulteren in een meer frequent bezoek van uw website. Foto's doen het nou eenmaal goed.

Kosten Indicatie

2 uur (inclusief korte reistijd en foto maken)

Type

Permanent

Kenmerk

Product Introductie

Omschrijving

U heeft een nieuw product aan het assortiment toegevoegd en u wilt de introductie hiervan ondersteunen met uw website. Hiertoe moeten er enkele pagina's worden toegevoegd. Deze pagina's bevatten tekst en enkele grafische images die u van de product leverancier heeft verkregen. De grafische images moeten nog worden bewerkt om geschikt te worden gemaakt voor web publicatie en tevens wilt u een compositie samenstelling van het product en uw bedrijf plaatsen op een introductie pagina. Totaal moeten er enkele pagina's worden toegevoegd en totaal 10 foto's op de site worden geplaatst.

Kosten Indicatie

4 tot 8 uur

Noot: Steeds als er een indicatie van de kosten wordt gegeven in de bovenstaande tabel is er vanuit gegaan dat de site onder beheer van Design4W3 is en dat tevens de hosting ook wordt verzorgd. Indien dit niet het geval is kunnen de kosten hoger zijn.

Verrekening Van Werkzaamheden

Design4W3 zal op een special site een lijst bijhouden van de wijzigingen. Elke wijziging krijgt een uniek nummer. Regelmatig, de periode is afhankelijk van het gekozen Web Mastering contract, zal een overzicht worden toegestuurd van werkzaamheden. Afrekening vindt dan plaats op werkelijke bestede tijd in veelvouden van 15 min. Indien de teksten electronisch worden aangeleverd dan zal de wijziging snel uitgevoerd kunnen worden. Indien gewenst kan Design4W3 zorgdragen voor het redigeren van de teksten.

Logo valid CSS       Logo Valid HTML 4.01

Duidelijk, Transparant, Flexibel en Bedreven!


Cross-Browser en Multi-Browser Webdesign


Alle hosting pakketten hebben het meest geavanceerde en klant­vriendelijke control panel van Plesk


Uw site draait onder het Linux besturings­systeem, een garantie voor krachtig en probleemloos functioneren.


Uw site maakt gebruik van de Apache http server, de meest populaire web server.


PHP Hypertext Preprocessor, de krachtige server-side scripting taal bij uitstek.


MySQL, het meest populaire database programma


Design4W3 Webdesign en Webhosting - Degelijk en Betrouwbaar
- Promoters -